Date of publication: 10.03.2015 14:59
Date of changing: 20.11.2018 12:57

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік
кірістер комитетінің Түркістан облысы бойынша
Мемлекеттік кірістер департаменті туралы ереже

Департаменттің жалпы ережелері туралы

Ереже туралы өзгеріс