2018ж Салық кодексі

Шағын бизнесі субъектілері үшін Арнаулы салық режимі  (678-707 баптар)

Салық кодексімен қарастырылды:

Патент негізіндегі АСР сақталады, сонымен қатар, осы режимді қолдану барысында:

2018ж Салық кодексі

Салық төлеушілерді салық органдарына тіркеу және тіркеуді есепке алу. Салық есебі.

заңды тұлғаның салықтық міндеттемелерін орындау, сондай-ақ ұсынылатын құжаттарды қысқарту жолымен құрылымдық бөлімшенің, резидент емес заңды тұлғаның тұрақты мекемесінің Қазақстан Республикасында қызметін тоқтату рәсімі 58-баппен жеңілдетілді;

74-баппен салықтық процедурларды оңайлату мақсатында салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді тіркеу есебі қысқартылды;

Дара кәсіпкерлердің жекелеген санаттарының салық міндеттемесін орындау ерекшеліктері

66-бап. Қызметі тоқтатылған кезде дара кәсіпкерлердің және жеке практикамен айналысатын адамдардың жекелеген санаттарының салықтық міндеттемені орындау ерекшеліктері

      1. Осы бап бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін:

      1) қосылған құн салығын төлеушілер болып табылмайтын;

Оңайлатылған тәртіппен тоқтату

67-бап. Дара кәсіпкерлердің жекелеген санаттарының қызметін оңайлатылған тәртіппен тоқтату

       1. Дара кәсіпкерлердің жекелеген санаттарының қызметін оңайлатылған тәртіппен тоқтату осы Кодекстің 95-бабында белгіленген камералдық бақылау жүргізілмей, мына құжаттардың бірінің:

      1) салық төлеушінің қызметті тоқтату туралы салықтық өтінішінің;

Аудиторлық қорытындының нәтижелері бойынша

60-бап. Салықтар бойынша аудит қорытындысының нәтижелері бойынша таратылатын резидент-заңды тұлғалардың және қызметі тоқтатылатын дара кәсіпкерлердің жекелеген санаттарының салықтық міндеттемені орындау ерекшеліктері

      1. Осы бап бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін: