Date of publication: 28.04.2018 16:38
Date of changing: 28.04.2018 16:39

Салық төлеушілерді салық органдарына тіркеу және тіркеуді есепке алу. Салық есебі. Бақылау-кассалық машиналарын қолдану.

заңды тұлғаның салықтық міндеттемелерін орындау, сондай-ақ ұсынылатын құжаттарды қысқарту жолымен құрылымдық бөлімшенің, резидент емес заңды тұлғаның тұрақты мекемесінің Қазақстан Республикасында қызметін тоқтату рәсімі 58-баппен жеңілдетілді;

74-баппен салықтық процедурларды оңайлату мақсатында салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді тіркеу есебі қысқартылды;

тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш беру жолымен өзгертуге жататын заңды тұлғалардың, құрылымдық бөлімшелердің тіркеу деректерінің тізбесі 77-баппен қысқартылды (мемлекеттік кірістер органдары арқылы заңды тұлғаның, оның құрылымдық бөлімшесінің, резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің басшысы туралы мәліметтерді өзгерту функциясы жойылды);  

93 бабымен талап қоюдың мерзімі ішінде қызметті жүзеге асырмайтын салық төлеушілерді мәжбүрлі тәртіппен қызметін тоқтату туралы норма көзделген; 

97 бабына сәйкес салық төлеушінің жеке шотынан бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің, бюджетпен есеп айырысулардың жай-күйі туралы үзінді-көшірмені бір жұмыс күні ішінде беру уақытын азайту көзделген;

98 бабына сәйкес салықтар және бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер бойынша есеп-қисаптарды салыстырып тексеру актісі алынып тасталды;

101 бабына сәйкес бюджетке артық төленген төлемді (қосылған құн салығын қоспағанда) анықтау үшін салықтық кезеңге байланыс алынып тасталынған артық төленген сомасын қайтару тәртібі 15 жұмыс күнннен 10 жұмыс күніне қысқартылды;

108 бабына сәйкес мемлекеттік бажды қайтару кезінде төлем құжатты ұсыну қажеттылыгы алынып тасталынған;

         166- баппен (енгізу туралы Заңның 22-бап) бақылау-касса машиналарын қолдануға міндетті  салық төлеушілер санаттары өзгертілді:

            - осы талапты ашық сауда рыноктарының аумағында тұрақты емес сауда объектілері арқылы шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін арнаулы салық режимі шеңберінде қызметті жүзеге асыратын тұлғаларға тарату – 01.01.2019 жылдан бастап күшіне енеді;

            - патентке негізделген арнаулы салық режимін пайдалану арқылы қызметті жүзеге асыратын тұлғаларға осы талап – 01.01.2020 жылдан бастап күшіне енеді;

            - екінші деңгейдегі банктерді осы санаттан шығару – 01.01.2018 жылдан бастап күшіне енді;

167-баппен (енгізу туралы Заңның 23-бабы) салық органдарында бақылау-кассалық машиналарды тіркеу кезінде ұсынылатын талаптар өзгертілді (қызмет түрлеріне қарамастан қолдану орны бойынша салық органында есепке қою қызметі ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желiсi жоқ жерлерде орналасқан салық төлеушілерді қоспағанда, тек қана деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналары жатады) – 01.01.2018 жылдан бастап күшіне енеді;

салық органдарында бақылау-кассалық машиналарды тіркеу тәртібі өзгертілді (деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын салық органында қолдану орны бойынша тіркеу фискалды деректер операторының мәліметтері негізінде жүзеге асырылады) – 01.01.2024 жылдан бастап күшіне енеді;

01.01.2024 жылға дейін деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолдануға барлық салық төлеушілердің өтуін  қамтамасыз ету мақсатында, ҚР ҚМ МКК қызмет түрлерін жыл сайын кеңейту арқылы кезең-кезеңмен көшу әзірленді.

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Ұлттық куәландыру орталығының (ҰКО) электрондық сандық қол қойылуына біркелкі көшу мақсатында электронды салық төлеушілер ретінде тіркеу есебі қысқартылды.