Өсімпұлды есептеу мерзімі
Форматы: кк.аа.жжжж
Форматы: кк.аа.жжжж
Өсімпұлды есептеу формуласы
П=(Н*Р*k*Д)/365
П - есептелген өсімпұл сомасы"
Н – берешек сомасы
Р – қайта қаржыландыру мөлшерлемесі
k - еселік коэффициенті
Д – күндер саны